AZ zakázka s.r.o.

„Není moudrý ten, kdo ví mnoho, ale ten kdo ví, co je třeba.“ Aisópos Ezop

Nabízíme komplexní služby během celého životního cyklu veřejné zakázky od A do Z.
Společnost AZ zakázka s.r.o. poskytuje poradenskou a konzultační činnost veřejnoprávním subjektům, soukromoprávním subjektům i neziskovým organizacím v zastoupení zadavatele dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Připravíme, administrujeme a následně pomáháme také s realizací investičních a neinvestičních projektů, které čerpají finanční podporu
z následujících dotačních zdrojů:

  • Strukturální fondy Evropské unie, Švýcarské fondy, Norské fondy
  • Státní rozpočet České republiky – Ministerstvo školství a mládeže České republiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Ministerstvo kultury České republiky, Ministerstvo dopravy České republiky,
  • Mimorozpočtové fondy České republiky – Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Státní fond dopravní infrastruktury.Sova_1

Naše hodnoty

  • Důvěra
  • Kvalitní poradenský a právní servis
  • Spokojenost našich klientů
  • Vzdělávání
  • Dynamika
  • Perspektiva

Rozšíření teamu AZ zakázka s.r.o.

V současné chvíli přijmeme do pracovního kolektivu dynamickou osobnost se znalostí problematiky veřejných zakázek. Pokud máte o pracovní pozici zájem, napište nám pár slov o sobě, přiložte CV a foto a zašlete na azzakazka@email.cz