Příprava nabídek za dodavatele

Příprava nabídek v listinné  i elektronické podobě za dodavatele

Připravíme za Vás nabídku do zadávacího řízení v listinné i elektronické podobě, která bude mít šanci uspět při účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu i v zadávacím řízení v souladu se Zákonem č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Poradíme s taktikou při určení nabídkové ceny, váhy kritérií.

Připravíme dodatečné informace, námitky.

Zajistíme včasné doručení nábidky včetně zastoupení při účasti na komisi.