E-aukce, E-tržiště

Veřejné zakázky s možností využití elektronické aukce, elektronického tržiště

E - aukce

Je elektronické prostředí ve kterém lze snadno a jednoznačně specifikovat a u kterých zadávacích řízení lze stanovit objektivní kvantifikovatelná kritéria podle nichž bude možno zcela jednoznačně určit nejvýhodnější nabídku. Typicky se jedná především o dodávky kancelářských potřeb, elektroniky a IT, některých služeb a pod. Jako příklady hodnotících kritérií lze uvést především cenu, záruční dobu, termín dodání, výši slevy na příslušenství, rychlost servisního zásahu atd.
Aukce má vždy více soutěžních kol. Na konci kola se vygeneruje výsledková tabulka, která se zobrazí všem zúčastněným dodavatelům. V každém ze soutěžních kol mají dodavatelé možnost vylepšit svou pozici úpravou hodnot v hodnotících kritériích.

E - tržiště a NEN

Je elektronické prostředí ve kterém při vyhlášení zakázky jsou emailem automaticky osloveni dodavatelé kteří maji zvolenu dodavatelskou kategorii ve které je zakázka vyhlášena; následně mohou vložit své nabídky a po uzavření zakázky je zadavatel vyhodnotí. Dodavatelé jsou opět o všem informováni emailem.

Všechna použitá dílčí kriteria musí být stanovena pouze tak, aby je bylo možné objektivně, tzn. kvantitativně hodnotit. Pokud uchazeči nabídnou cenu ve stejné výši, bude pořadí určeno podle času podání nabídky.
Veřejná zakázka malého rozsahu je definována dle zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jako veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000 Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez DPH.

Team společnosti AZ zakázka s.r.o. svým klientům běžně nabízí realizaci veřejných zakázek prostřednictvím certifikovaných eTržišť a NEN, popř. s využitím elektronického nástroje a možnosti eAukce.