Realizace výběrových řízení z fondů EU

Realizace výběrových řízení z fondů EU

Posoudíme a vyhodnotíme vhodnost a proveditelnost Vašich projektových záměrů.

Připravíme žádost o spolufinancování projektů z fondů EU včetně dalších potřebných úkonů.

Provedeme výběrová řízení na základě příslušných metodik konkrétních dotačních titulů.

V případě potřeby Vám poradíme i v jiných oblastech, aby došlo k naplnění cílů projektu.

Zpracujeme závěrečné audity projektů. 

Vyznáme se v komplikované legislativě Evropského společenství a pravidlech a metodikách Evropské komise.

Snížíme Vaši administrativní zátěž.

Pomůžeme Vám s hladkým průběhem realizace programů.

Připravíme, administrujeme a následně pomáháme s realizací investičních a neinvestičních projektů, které čerpají finanční podporu z následujících dotačních zdrojů:

  • Strukturální fondy Evropské unie, Švýcarské fondy, Norské fondy
  • Státní rozpočet České republiky – Ministerstvo školství a mládeže České republiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Ministerstvo kultury České republiky, Ministerstvo dopravy České republiky,
  • Mimorozpočtové fondy České republiky – Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Státní fond dopravní infrastruktury